Valmennuksia älykkäämpään osaamisen hallintaan

Valmennuksia älykkäämpään osaamisen hallintaan

Vallum Oy:n yrityskohtainen valmennusohjelma koostuu neljästä erillisestä työpajapäivästä, jossa kussakin työstetään yhtä keskeistä kyvykkyyksien rakentamisen osa-aluetta. Päivän tarkempi ohjelma räätälöidään toiveidenne mukaan. Voit pyytää tarjouksen joko koko kokonaisuudesta tai vain yksittäisistä päivistä. Yhden valmennuspäivän hinta on alkaen 3000 euroa + alv.

Vallumin valmentajista Kirsi Kallio (FL) on kokenut työtoiminnan kehittäjä ja tutkija. Hän on opettanut eri yliopistoissa ja yrityksissä työelämän oppimiseen ja muutokseen liittyviä teemoja yli kahdenkymmenen vuoden ajan. Valmentajana Kirsi saa poikkeuksellisen hyvää palautetta osallistavasta ja käytännönläheisestä tyylistään.

Timo Valli (FM, eMBA) on yrittäjä ja kokenut liiketoiminnan strategioiden toimeenpanija. Hän on työskennellyt menestyksekkäästi johtajana ja asiantuntijuuden kehittäjänä sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.

Valmennuspäivien teemat:

1 VALMENTAVA JOHTAMINEN – MITEN SYTYTTÄÄ MOTIVAATIO?

Kyvykkyydestä oppia ja uudistua on tullut yhä keskeisempi liiketoiminnan menestystekijä. Miten oppimista johdetaan? Kuinka motivoida ja osallistaa henkilöstö yhteiseen toimintaan? Miten muuntaa osaaminen liiketoiminnan tuottavuudeksi?

Valmentavan johtamisen työpajassa syvennät ymmärrystäsi oppimisen ja motivoinnin ilmiöistä sekä omaksut konkreettisia työvälineitä oppimisen johtamiseen omissa työtehtävissäsi.

Keskeiset sisällöt:

 • Yksilön motivoinnista yhteisön motiiviin
 • Oppiminen liiketoiminnan eri muodoissa
 • Oppiminen asiakasrajapinnalla
 • Strategisesti linjakas osaamisen kehittäminen
 • Valmentajan vuorovaikutustaidot

2 OPI OSTAMAAN KEHITTÄMISTÄ – HRD AS SERVICE

Työn murros haastaa organisaatiot ostamaan yhä enemmän ulkopuolista apua muutosten onnistuneeseen toteutukseen. Liiketoiminnan ja osaamisen kehittämistä tarjoavien toimijoiden kenttä on moninainen, ja joskus voi olla vaikea valita tarjonnasta juuri omaan tarpeeseen sopivin vaihtoehto. Valmennuksen tavoitteena on tarjota osallistujille välineitä oman organisaation osaamis- ja kehittämistarpeiden analyysiin sekä tuottaa arviointikriteerejä erilaisten kehittämismenetelmien valintaan.

Keskeiset sisällöt:

 • Liiketoiminnan kehitystarpeen tunnistaminen
 • Erilaisten kehittämismenetelmien lähtökodat
 • Kompetensseista strategisten kyvykkyyksien kehittämiseen
 • Osaamisen ostamisen kehittämisen kustannusten budjetointi
 • Kehittämishankkeiden tuloksellisuuden arviointi

3 PALVELUMUOTOILU OPPIMISPROSESSINA

Palvelumuotoilu on oppimista yhdessä asiakkaan kanssa. Miten osallistaa asiakas yhteiskehittelevään oppimiseen? Miten fasilitoida onnistunut palvelumuotoiluprosessi? Valmennuksessa tutustut palvelumuotoiluun ja sen edellyttämiin yhteistoiminallisiin menetelmiin.

Keskeiset sisällöt:

 • Palvelumuotoilu (liike)toimintana
 • Asiakaskokemuksesta yhteiskehittelyyn
 • Yhteistoiminnallinen oppiminen asiakkaan kanssa
 • Palvelumuotoilun menetelmiä

4 OSAAMISEN JOHTAMINEN

Miten osaamista johdetaan? Kuinka osaaminen saadaan tuottamaan arvoa yhteisessä liiketoiminnassa? Millaiseen näkemykseen osaamisesta ja sen johtamisesta pohjautuu esimerkiksi LEAN-tuotanto tai yhteiskehittely? Voiko oppimiskulttuuria muotoilla?

Työelämä muuttuu koko ajan ja osaamisen merkitys korostuu entisestään yrityksen keskeisenä voimavarana. Valmennuksessa tutustutaan toiminnan hallinnan ja oppimisen monitasoiseen luonteeseen työelämässä ja tarjoillaan erilaisia menetelmiä osaamisen johtamiseen.

Keskeiset sisällöt:

 • Osaamisen hallinta liiketoiminnan eri tasoilla
 • Osaamisen johtaminen erilaisissa tuotantomuodoissa (esim. sarjatuotanto, lean, yhteiskehittely)
 • Strategisesti linjakas osaamisen kehittäminen

Pyydä tarjous:  Kirsi Kallio, kirsi.kallio@vallum.fi, 0400 898 904