Mitä on Smart Capability Management?

Mitä on Smart Capability Management?

Smart Capability Management on konsepti, joka pohjaa uudenlaiseen ajatteluun osaamisesta. Siinä osaamista ei kartoiteta vain liiketoiminnan nykytilanteesta tai yksilöistä käsin. Liikkeelle lähdetään liiketoiminnan tulevaisuuden strategiasta ja sen toimeenpanon edellyttämistä kyvykkyyksistä.

Fiksuilla osaamisvirroilla tuloksiin

Strategiset kyvykkyydet ovat enemmän kuin yksilöissä olevien osaamisten summa.  Strategisten kyvykkyyksien rakentaminen on yrityksen osaamisvirtojen ja kehittämistoimenpiteiden systemaattista ohjaamista. Tällä varmistetaan prosessien tehokkuus ja tuloksellisuus jatkuvassa muutoksessa.

Smart Capability Management on Vallum Oy:n kehittämä ratkaisu auttaa asiakkaitaan osaamisvirtojensa optimoinnissa. Tavoitteena on, että asiakasyrityksellä on juuri oikeaan aikaan juuri oikeanlaista osaamista, ja tämä maksaa vain kulloinkin tarvitsemastaan osaamisesta.

Smart Capability Management auttaa hallitsemaan järkevästi, paitsi uusien osaajien rekrytointia ja ulkoisen asiantuntijatyön ostamista, myös yrityksen oman henkilöstön osaamisen tunnistamista ja jalostamista.

Osallistavaa oppimista

Smart Capability Management käynnistyy fasilitoidulla oppimisprosessilla, jossa osallistetaan asiakasyrityksen avainhenkilöt, sidosryhmät ja asiakkaat analysoimaan yhdessä strategisia osaamishaasteita. Näin varmistetaan, että analyysi kohdistuu joustavasti juuri liiketoiminnan kannalta oikeisiin asioihin.

Oppimisprosessissa hyödynnetään uusimpia digitaalisia työvälineitä ja jo olemassa olevia tietovarantoja. Perinteiseen konsultointityöhön verrattuna Smart Capability Management on siis hyvin kustannustehokas tapa saada laadukasta dataa johtamis- ja kehitystyön tueksi.

Smart Capability Management auttaa rakentamaan strategiasta dynaamisen ja jatkuvasti päivittyvän perustan päivittäiselle työtoiminnalle. Osallistava ote syventää ymmärrystä tulevaisuuden tavoitteista, sitouttaa ja lisää tutkitusti työssä viihtymistä.

Tiekartta fiksumpaan osaamisen hallintaan

Smart Capability Management -prosessin lopputuotoksena on yhteiskehitelty tiekartta, jonka avulla asiakas voi itsenäisesti suunnitella osaamisvirtojaan strategisten kyvykkyyksien rakentamiseksi. Tiekartta toimii paitsi osaamisen osto-oppaana, tekee rekrytoinneista ja liiketoiminnan kehittämisestä suunnitellumpaa.

Tarvittaessa Vallum Oy kumppaniverkostonsa kanssa auttaa asiakkaitaan myös tiekartan toimeenpanossa ja jatkuvassa päivityksessä. Vallum Oy:n tarjontaan kuuluvat Oikeat osaajat palveluna ja asiakkaan tarpeiden mukaan räätälöidyt sertifikaatti- ja kehittämispalveluiden kokonaisuudet.

Edelläkävijöille

Smart Capability Management sopii sekä suurten strategisten linjausten kartoittamiseen että yksittäisten kehitysprojektien toimeenpanon suunnitteluun. Palvelu skaalautuu aina asiakkaan tarpeiden mukaan.

Vallum Oy auttaa asiakkaitaan esimerkiksi nykyisten ja tulevien teknologisten infrastruktuurien edellyttämien osaamisten tunnistamisessa. Näin isoistakin muutoksista tulee hallittuja ja hyvin budjetoituja.

Kumppanisi muutoksessa

Vallum Oy on luotettava kumppani osaamisen hallinnassa ja kyvykkyyksien rakentamisessa. Vallumin takaa löytyy kokemusta niin isojen ict-projektien strategisesta johtamisesta kuin liiketoimintaan kytkeytyvän osaamisen analysoinnista ja kehittämisestä.

Ota yhteyttä niin kerromme mielellämme lisää!

Timo Valli (0400-264828) ja Kirsi Kallio (0400-898904)

Sähköpostit etunimi piste sukunimi @vallum.fi