Strategian toimeenpano vaatii strategista kyvykkyyttä

Strategian toimeenpano vaatii strategista kyvykkyyttä

Liiketoiminta muuttuu ja työ uudistuu. Joustavuus, ketteryys, itseohjautuvuus – kaikki tulevaisuuden menestyjäyrityksen piirteet edellyttävät, että liiketoiminnan strateginen suunta on kaikille osallisille kirkas ja selkeä. Miksi tätä hommaa tehdään?

Syitä strategian toimeenpanon epäonnistumiselle

Miksi homma ei sitten aina onnistukaan? Yksi selitys voi olla, että strategia ei sisällä tarpeeksi konkreettista etenemissuunnitelmaa, joka auttaa rakentamaan muutoksissa tarvittavaa tietoa, taitoa ja prosesseja.  Jokainen liiketoiminnan muoto edellyttää omanlaistaan kyvykkyyttä, jota ilman on vaikea saavuttaa halutut tavoitteet.

Kehittävänä työntutkijana olin aikoinaan mukana suuren automaatiofirman tilaamassa hankkeessa. Hankkeen tavoitteena oli luoda uuden konsernitason strategian mukaista palveluliiketoimintaa uudentyyppisiin asiakasälykkäisiin automaatiotuotteisiin liittyen. Konsernin strategia oli hyvä, mutta sen toteuttaminen työtoiminnan tasolla edellytti työntekijöiltä ja organisaatiolta monia uusia ominaisuuksia, joita vanha tuotekeskeinen liiketoiminta ei ollut tukenut.

Uusi liiketoiminta haastoi paitsi automaatioinsinöörit myös esimerkiksi myynnin ja kunnossapidon oppimaan uusia lähestymistapoja suhteessa asiakkaisiin ja keskinäiseen tiedon jakamiseen. Nämä muutokset merkitsivät sitä, että vaikka satojen ihmisten yritys joutui toimimaan eri tavalla, henkilöstölle ei juuri annettu välineitä kehittää uuden työnkuvan mukaista kompetenssia. Huolimatta strategian järkevyydestä, yritykseltä siis puuttui kyvykkyyttä strategian toimeenpanoon.

Panostettaisiinko strategiseen kyvykkyyteen?

Miksi sitten strategisen kyvykkyyden kehittämistä ei suunnitella samalla panostuksella kuin vaikkapa konsernitason strategiaa? Ensinnäkin monet strategiset suunnittelijat ja ylimmän tason johtajat olettavat, että riittää, jos strategia on looginen ja visualisoitu. Oletuksena on, että ihmiset itse selvittävät, mitä tehdä, ja alkavat ikään kuin automaattisesti rakentaa strategian mukaista kyvykkyyttä.

Toiseksi, vaikka organisaatioissa on aina jokunen henkilö tai tiimi, joka kykeneekin tällaiseen itseohjautuvaan uudistumiseen, törmää heidänkin oppimiskäyränsä nopeasti vanhoihin ja vakiintuneisiin käytänteisiin, jos muu organisaatio ei ole muuttanut toimintatapojaan. Siksi parhaatkin joukkueet jossain vaiheessa luovuttavat ja palaavat vanhoihin malleihin.

Kyvykkyyden kehittämistä, kuten hyvää strategiaakaan, ei suunnitella pelkästään numeroilla. Kyvykkyyden kehittäminen edellyttää kokeiluja sekä iteratiivista oppimista. Vain rohkeasti kokeilemalla saadaan selville, mikä toimii kunkin organisaation ainutlaatuisessa kulttuurissa, toiminnallisessa rakenteessa ja ympäristössä. Teoksessa Ringtone. Exploring the Rise and Fall of Nokia Mobile Phones Doz ja Wilson (2018) kuvaavat osuvasti, kuinka Nokia-yhtiön sisällä perustettu tulevaisuuden tuotekehitykseen keskittynyt Nokia Ventures-liiketoimintayksikkö törmäsi vastaavanlaisiin ongelmiin jo ennen vuosituhannen vaihdetta, vaikka emoyhtiö porskutti perinteisellä puhelinten massavalmistuksella.

Miten kehittää strategista kyvykkyyttä?

Epäonnistumisten yli pääseminen edellyttää kyvykkyyden kehittämistä olennaisena osana strategista toteutusta. Jokainen strateginen painopiste on kiinnitettävä siihen kyvykkyyteen; tietoon, taitoon ja prosessiin,  jota mahdollisuuden painopisteen mukaisen toiminnan edistämiseen tarvitaan.

Miten sitten hahmottaa strategista tiekarttaa kyvykkyyksien kehittämiselle? Voiko tiekarttaa edes muotoilla, jos tulevaisuudessa tarvittavaa osaamista ei osata hahmottaa?

Esimerkiksi edellä mainitussa automaatioliiketoiminnan muutoksessa ratkaisimme yllämainitut ongelmat käynnistämällä yrityksen sisällä nk. muutoslaboratorio-projektin. Prosessissa osallistimme automaatioinsinöörit yhdessä asiakkaidensa kanssa analysoimaan ja iteroivasti kehittämään uusia toimintamalleja tulevaisuuden liiketoiminnalle. Hankkeen onnistumisen kannalta oli erityisen tärkeää, että myös tilaajayrityksen strateginen johto oli sitoutunut yhteiseen kehittelytyöhön.

Jos uskot, että yrityksesi liiketoiminta voisi kasvaa järkevämmällä kyvykkyyden rakentamisella, ole yhteydessä. Me Vallumilla kerromme mielellämme lisää!

Kirsi Elina Kallio

Kirsi.kallio@vallum.fi